Seth Woolley's Man Viewer

atrun(8) - atrun - spouští úlohy, které čekají ve frontě na pozdější provedení - man 8 atrun

([section] manual, -k keyword, -K [section] search, -f whatis)
man plain no title

ATRUN(8)          Linux Programmer's Manual         ATRUN(8)JMNO
    atrun - spout lohy, kter ekaj ve front na pozdj proveden

POUIT
    atrun [-l prm_zt] [-d]

DESCRIPTION
    atrun spout lohy vloen do fronty programem at(1). Je to shellov
    skript obsahujc vyvoln /usr/sbin/atd s volbou -s a je poskytnut pro
    zptnou kompatibilitu se star(1,4)mi systmy.

VIZ TAK
    at(1), atd(8).

AUTOR
    At byl z vtiny napsn Thomasem Koenigem, ig25@rz.uni-karlsruhe.de.

PELOIL
    Ondej Kavka (ondrej.kavka@pslib.cz).local               Nov 1996              ATRUN(8)

References for this manual (incoming links)