Seth Woolley's Man Viewer

atd(8) - atd - spouští úlohy, které čekají ve frontě na pozdější provedení - man 8 atd

([section] manual, -k keyword, -K [section] search, -f whatis)
man plain no title

ATD(8)           Linux Programmer's Manual          ATD(8)JMNO
    atd - spout lohy, kter ekaj ve front na pozdj proveden

POUIT
    atd [-l prm_zt] [-b interval_dvek] [-d] [-s]

POPIS
    atd spout lohy vloen do fronty programem at(1).


VOLBY
    -l   Uruje omezujc faktor zte, pi jeho pekroen se nemaj
        provdt dvkov lohy, na jinou hodnotu, ne je pednastaven
        0.8. Pro systm SMP s n procesory, budete pravdpodobn chtt
        nastavit tuto hodnotu ve ne n-1.

    -b   Uruje minimln interval v sekundch mezi sputnm dvou
        dvkovch loh (pednastaveno 60).

    -d   Debug; vypisuje chybov zprvy na standardn chybov vstup
        namsto pouit syslog(2,3,5,3 Sys::Syslog)(3).

    -s   Zpracuje frontu program at/batch pouze jednou. Toto je hlavn
        pro kompatibilitu se star(1,4)mi verzemi programu at; atd -s je
        ekvivalentn se star(1,4)m pkazem atrun .  Skript vyvolvajc
        atd -s je nainstalovn jako /usr/sbin/atrun pro zptnou kompat-
        ibilitu.

VAROVN
    atd nebude fungovat, pokud je jeho spool adres pipojen pes NFS (i
    kdy bude pouit no_root_squash).

SOUBORY
    /var/spool/at Adres pro ukldn loh; ml by mt prva 700, vlastnk
    daemon.

    /var/spool/at/spool Adres pro ukldn vstupu; ml by mt prva 700,
    vlastnk daemon.

    /etc/at.allow, /etc/at.deny uruj, kdo me pouvat at.

VIZ TAK
    at(1),  atrun(1),  cron(8),  crontab(1,5)(1),  syslog(2,3,5,3 Sys::Syslog)(3),  at.deny(5),
    at.allow(5).

CHYBY
    Funkce atd by mly bt zahrnuty do cron(8).


PELOIL
    Ondej Kavka (ondrej.kavka@pslib.cz).local               Mar 1997               ATD(8)

References for this manual (incoming links)